Informatie / Nieuws

Uit de vele publicaties die er over propolis zijn verschenen, blijkt dat er in de laatste jaren, vooral in de Oosteuropese landen, veel wetenschappelijk onderzoek naar propolis is gedaan. De belangrijkste resultaten hiervan heb ik in mijn boek “De Geneeskracht van Propolis” vermeld. Daarmee biedt dit boek niet alleen aan gebruikers, maar ook aan collega-artsen en therapeuten de nodige achtergrondinformatie over de werking van propolis. Daarnaast staan er de nodige praktische gebruiksadviezen in vermeld bij de diverse aandoeningen waarbij je propolis zou kunnen toepassen.

Sinds de eerste druk in 1987 verscheen is er veel nieuwe informatie over propolis beschikbaar gekomen. Met de betere toegankelijkheid van medische databanken via het Internet is met name via PubMed gemakkelijk informatie over onderzoek met propolis beschikbaar gekomen. PubMed is de grootste medische databank (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Het is de online versie van de medische bibliotheek van het ministerie van volksgezondheid van de VS (U.S. National Library of Medicine). Hier worden alle artikelen van gerenommeerde medische vaktijdschriften bewaard. Iedereen kan in PubMed kijken en van alle wetenschappelijke artikelen de samenvatting lezen. Om het volledige artikel te lezen is wel een pass word nodig. Maar sinds 2010 is een toenemend aantal artikelen ook zonder pass word te downloaden. Dat staat dan bij het specifieke artikel vermeld (‘free article’). Toen ik in 2013 de vierde druk bewerkte waren er 1.570 wetenschappelijke artikelen over propolis in de databank van PubMed aanwezig. Inmiddels zijn dat er nu (26-11-2019) al 3.136. Propolis staat dus erg in de belangstelling. Uit de veelheid aan publicaties blijkt dat veel eigenschappen die altijd al aan propolis werden toegeschreven de laatste jaren goed zijn onderzocht en juist zijn gebleken.

Inmiddels is er een nog grotere database voor wetenschappelijke artikelen: Europe PMC. Hierin zitten vele miljoenen artikelen die in PubMed zitten plus nog eens vele miljoenen artikelen vanuit andere bronnen, zoals teksten van lezingen die gehouden zijn op wetenschappelijke congressen. Zo zitten er in Europe PMC inmiddels 5674 artikelen over propolis (november 2019)!! Ook hier is een groot deel gratis te downloaden (‘free full text available’).