Zelf zoeken in medische databanken

De twee belangrijkste databankern met medische informatie zijn PubMed en Europe PMC. PubMed was tot voorkort de grootste medische databank. Het is de online versie van de medische bibliotheek van het ministerie van volksgezondheid van de VS (U.S. National Library of Medicine). Hier worden alle artikelen van gerenommeerde medische vaktijdschriften bewaard. Iedereen kan in PubMed kijken en van alle wetenschappelijke artikelen de samenvatting lezen. Om het volledige artikel te lezen is voor de meeste artikelen wel een pass word nodig. Maar sinds 2010 is een toenemend aantal artikelen ook zonder pass word te downloaden. Of dit het geval is staat dan bij het specifieke artikel vermeld (‘free article’). Toen ik in 2013 de vierde druk van mijn boek over propolis bewerkte waren er 1.570 wetenschappelijke artikelen over propolis in de databank van PubMed aanwezig. Inmiddels zijn dat er nu (26-11-2019) al 3.136. Propolis staat dus erg in de belangstelling. Uit de veelheid aan publicaties blijkt dat veel eigenschappen die altijd al aan propolis werden toegeschreven de laatste jaren goed zijn onderzocht en juist zijn gebleken.

Klik hier voor zoeken naar publicaties over propolis in PubMed.

Inmiddels is er een nog grotere database voor wetenschappelijke artikelen: Europe PMC. Hierin zitten alle 28 miljoen artikelen die in PubMed zitten plus 5 miljoen vanuit andere bronnen. Zo zitten er in Europe PMC 4607 wetenschappelijke artikelen over propolis!! Ook hier is een groot deel gratis te downloaden (‘free full text article’).

Klik hier voor zoeken naar publicaties over propolis in Europe PMC.

Tijdschrift Apidologie

Apidologie is een Engelstalig tijdschrift dat geheel gewijd is aan alles wat met bijen te maken heeft. Het gaat niet alleen over gezondheid en ziekten van bijen en over bijenhouden, maar ook over bijenprodukten zoals honing, pollen propolis en royal gelly.

De jaargangen tot en met 2010 zijn te downloaden via www.apidologie.org.

Vanaf 2011 is het tijdschrift overgenomen door uitgeverij Springer. Artikelen zijn vanaf dat jaar helaas  niet meer gratis te downloaden.